Клас точності обробки металів при виготовленні обладнання

обробка металівМеталеві деталі є невід’ємною частиною більшості механізмів. Як правило, вони виготовляються внаслідок обробки заготовок, які продукуються литтям, вирізанням, зрідка методом штампування. Найбільш поширеною та оптимальною з практичної точки зору методикою, що застосовується при виготовленні металевих заготовок, є різка металу. Виділяють кілька основних методів: різка металу на стрічкопильному верстаті, газова різка металів та різка металів плазмою.
Останній метод відноситься до найбільш точних, ефективних та економічно обґрунтованих способів різки металу.

Обробка металів – класи точності

Клас точності верстатів при обробці металевих деталей дозволяє врахувати можливі похибки. Точність – це відповідність розмірів та фактичних технічних параметрів деталі до тих, що були задані кресленнями. Різниця співвідношення фактичних параметрів, до заданих у кресленнях називається похибкою. В залежності від ступеню точності вирізняються металорізальні верстати п’ятьох класів:

  • (С) – Особливо точні верстати з мінімальною похибкою (майстер-верстати);
  • (А) – верстати особливо підвищеної точності;
  • (В) – високоточні верстати;
  • (П) – верстати, які мають покращену точність;
  • (Н) – верстати нормальної точності;

Необхідність застосування того чи іншого верстату залежить безпосередньо від вимог до майбутньої деталі. Чим складнішою буде її будова, тим важливіше значення буде мати точність виготовлення. Особливо важливою точність є для складних деталей, що будуть частиною рухових механізмів.
Серійні моделі металообробних верстатів на корпусі мають позначення із декількох цифр та часом букв, які характеризують їх технічні особливості. Як правило, перша цифра – це номер групи верстатів у класифікаційній таблиці, друга – визначає тип верстату, третя та четверта цифри – означають основні технічні параметри верстатів. Буквами, що знаходяться між цифрами, можуть позначати модернізацію верстата.
У верстатах, що обладнані системою програмного керування, додається буква «Ф» з відповідним цифровим позначенням:

  • Ф4 – верстати з універсальною системою числового програмного управління (ЧПУ) для контурної та позиційної обробки;
  • Ф3 – верстати оснащені контурними системами ЧПУ;
  • Ф2 – обладнані позиційними та прямокутними системами ЧПУ;
  • Ф1 – верстати, що оснащені цифровою індикацією та можливістю попереднього введення координат;

Для позначення верстатів, які мають циклові системи програмного управління введений індекс «Ц», оперативні системи керування позначені індексом «Т».
Завод виробник Ferox надає повноцінні послуги металообробки та виготовлення деталей серійно. Для вирізки високоточних заготовок використовується плазмова різка, яка має мінімальну похибку вертикального відхилення близько 0,8 мм. Для розкрою листів великої товщини рекомендовано застосовувати газову різку металу, яка дозволяє обробляти заготовки товщиною до 210 мм. Для розрізання заготовок діаметром до 350 мм використовується стрічкопильний верстат. Технічні можливості обробки заготовок металу заводу Ferox включають: токарні, свердлильні, розточні, фрезерні, стругальні, шліфувальні, зубообробні, довбальні. Завод Ferox – якісне виготовлення необхідних деталей.

Recent Posts